Utenlandsk utdanning

Klage på godkjenning av utenlandsk utdanning

Juridisk hjelp

Har du utdanning fra utlandet, kan det hende du trenger en formell godkjenning før den blir anerkjent i Norge. Dette kan være tilfelle for enkelte yrkesgrupper, eller for enkelte bachelor- eller masterstudier i forbindelse med søknad til videre studier.

I Norge er det Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), som godkjenner utenlandsk utdanning. Utenlandsk utdanning blir normalt godkjent, men det kan likevel være flere grunner til at den utenlandske utdanningen din ikke vil godkjennes. Dette kan for eksempel være i tilfeller der NOKUT ikke kan verifisere at den utdanningen du har tatt faktisk er en gyldig utdanning i det landet den er tatt. Det kan også være at utdanningen er formelt godkjent, men at den ikke blir godkjent på det nivået du ønsker. For eksempel vil en treårig amerikansk bachelorgrad normalt bare godkjennes som to år i Norge.

Ved avslag på godkjenning av utenlandsk utdanning, kan vedtaket påklages innen tre uker fra vedtaksdato. For å få medhold i en klage på godkjenning av utenlandsk utdanning, kreves normalt mye dokumentasjon. Det kan være utfordrende å klage på avslag fra NOKUT, men kan være verd det dersom du er sikker på at utdanningen burde ha vært godkjent. 

Gangen i en sak om klage på godkjenning av utenlandsk utdanning

Klagen behandles først av NOKUT selv. NOKUT foretar en fornyet vurdering av hele søknaden, basert på dine tilbakemeldinger i klagen. Dersom NOKUT kommer til at det er begått rettsanvendelsesfeil, eller dersom den nye realitetsbehandlingen viser at vilkårene for godkjenning er oppfylt, vil NOKUT omgjøre sitt eget vedtak. Dersom NOKUT kommer til at vilkårene fremdeles ikke er oppfylt, vil klagen automatisk oversendes NOKUTs klagenemnd. NOKUTs klagenemnd har kun anledning til å vurdere om NOKUT har foretatt rettsanvendelsesfeil. Klagenemnda kan med andre ord ikke overprøve NOKUTs faglige vurderinger.

Retten til advokat

Du har rett til å la deg representere av advokat i alle trinn av saken. Advokat Ruben Haugland har tidligere sittet 2 år i NOKUTs klagenemnd. Haugland har lang erfaring i behandling av klager på godkjenning av utenlandsk utdanning, og har inngående kunnskaper i det aktuelle regelverket.

Kostnader til advokat i forbindelse med godkjenning av utenlandsk utdanning må som regel dekkes av søkeren selv. Haugland vil ta en grundig vurdering av saken, og gi deg gode råd om hvorvidt det vil kunne lønne seg å klage eller ikke. Dersom du bestemmer deg for å klage på vedtaket, vil Haugland kunne tilby deg solid representasjon gjennom hele saken, i tillegg til en unik veiledning gjennom hele prosessen.

Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat og vurdering av din sak.

Juridiske problemstillinger for studenter

Kontakt oss

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
© Studieadvokatene. Alle rettigheter reservert.